مواد غذایی

قیمت کلمپه اژدری

قیمت کلمپه اژدری

قیمت کلمپه اژدری متاثر از عوامل گوناگونی است، شامل مواد اولیه، دست‌کاری هنری، اندازه، و تقاضا در بازار. کلمپه‌های با دست‌کاری هنری یا طراحی خاص ممکن است قیمت بیشتری داشته ... ادامه مطلب